معرفی سامانه متخصص

مجموعه ای از متخصصین صنعتی و دانشگاهی با افتخار آماده ارائه خدمات مشاوره آموزش توسعه فناوری ارزیابی و خدمات آزمایشگاهی و همراهی با شما برای حرکت در مسیر شناسایی موانع و پیشرفت تان هستند. سامانه متخصص با  افتخار  با خدمات زیر همراه شماست

مشاوره تخصصی

ارائه مشاوره تخصصی برای صنوف و صنایع توسط متخصصین صنعتی و دانشگاهی

دوره های آموزشی

طراحی و برگزاری دوره ها ی آموزشی کاربردی و عملیاتی متناسب با نیاز شما

افزایش مهارت های تخصصی در جهت بهبود شرایط کار

عارضه یابی

شناسایی، ارزیابی و تحلیل کارشناسی موانع و مشکلات موجود در واحدهای صنفی  و صنعتی

 

توسعه فناوری

ارائه فناوری های به روز دنیا در حوزه های مختلف اقتصادی اجرای فناوری ها بر حسب نیاز شما

خدمات آزمایشگاهی

ارائه انواع خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی شامل خدمات آزمایشگاههای همکار استاندارد