برق و الکترونیک

 

 

متخصص در موارد زیر آماده ارائه خدمات مشاوره تخصصی و برگزاری دوره های مورد نیاز شما است:

 

خدمات رایانه نرم افزار و سخت افزار

مهندسی روشنایی روشنایی

الکتروموتورها و دستگاه های جوش

تجهیزات تولید برق(ترانس، تابلو برق، رله، پانل خورشیدی و …)

تجهیزات صنعتی

اجزا و قطعات الکترونیکی

مخابرات و شبکه

راندمان تولید و افزایش بهره وری

مدیریت منابع انسانی

بازاریابی و صادرات

محیط زیست و مدیریت پسماند

مدیریت انرژی

و