نساجی

 

 

متخصص در موارد زیر آماده ارائه خدمات مشاوره تخصصی و برگزاری دوره های مورد نیاز شما است:

فرایند چرم

پوشاک چرمی

کیف و کفش

ریسندگی و بافندگی

تولید الیاف مصنوعی

رنگرزی، چاپ و تکمیل

راندمان تولید و افزایش بهره وری

مدیریت منابع انسانی

بازاریابی و صادرات

امور مالی و حسابداری

محیط زیست و مدیریت پسماند

مدیریت انرژی

و