فناوری اطلاعات

 

 

متخصص در موارد زیر آماده ارائه خدمات مشاوره تخصصی و برگزاری دوره های مورد نیاز شما است:

 • هوشمندسازی ساختمان های بزرگ (BMS
 • هوش تجاری (BI)
 • تأمین سخت افزارهای تخصصی بانکی، بیمه و ...
 • طراحی و راه اندازی کسب و کار مجازی
 • طراحی و پشتیبانی پرتال سازمانی
 • امنیت اطلاعات
 • تجهیز  و بروز رسانی سامانه های اطلاعاتی دانشگاه نظیر سامانه آموزشی، پژوهشی، کتابخانه، تغذیه، سامانه های اداری- مالی و ...
 • ارتباطات اینترنتی و امور داده ای
 • مدیرییت اسناد الکترونیکی
 • راه اندازی، نگهداری و توسعه Data Center 
 • پشتیبانی سخت افزاری  و نرم افزاری سیستم
 • آموزش عمومی و تخصصی کاربران
 • و ...