کشاورزی

 

 

متخصص در موارد زیر آماده ارائه خدمات مشاوره تخصصی و برگزاری دوره های مورد نیاز شما است:

 • محصولات ارگانیک
 • اصلاح نباتات و به نژادی
 • کشاورزی سالم(ایران گپ)
 • تجهیزات کشاورزی
 • نهادهای کشاورزی
 • احداث و مدیریت گلخانه
 • طراحی، اجرا و نگه داری فضای سبز
 • مزرعه مدرن
 • گیاه پزشگی
 • باغبانی
 • گیاهان دارویی
 • تولیدات دامی و دامپروری
 • آموزش کشاورزی
 • و ...