صنایع معدنی

 متخصص در موارد زیر آماده ارائه خدمات مشاوره تخصصی و برگزاری دوره های مورد نیاز شما است:

سنگ

صنعت ساختمان

شیشه و بلور

کاشی و سرامیک

سیمان و گچ

راندمان تولید و افزایش بهره وری

کار و مدیریت منابع انسانی

بازاریابی و صادرات

امور مالی و حسابداری

محیط زیست و مدیریت پسماند

مدیریت انرژی

و