دکتر فرناز مغازه ای (فیزیک- گرایش نانو)

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاونت پژوهش و فناوری  - دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

مشاوره تخصصی و خدمات صنفی و صنعتی (متخصص)

اطلاعات متخصصین

 

               دانشکده :                                        گروه آموزشی : 

               علوم پایه                                       فیزیک                                           

نام :      فرناز                 

نام خانوادگی:     مغازه ای

تلفن :    863412252

 

 

 

 

 

آدرس الکترونیکی:

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

رتبه علمی

 

فیزیک گرایش نانو

فیزیک گرایش نانو

استادیار

 

فیزیک گرایش پلانها

فیزیک گرایش پلانها

---

 

فیزیک کاربردی

فیزیک کاربردی

---

 

 

زمینه‌های تخصصی برای ارائه خدمات:

 

 

سوابق علمی و اجرایی مرتبط:

تهیه لایه های نازک فلزی تیتانیوم و بررسی  خواص نوری  آنها ، تهیه لایه های نازک نیکل و بررسی تغییرات  آنها با پارامترهای انباشت  ، ساخت فتو کالیست های مختلف جهت  تصفیه پسابهای شهری و صنعتی - ساخت نانو کامپوزیت های  هگز افریت نوع M و نانو ذرات فریت کبالت و

 

تمایل به همکاری:

 

 

برنامه زمانی برای ارائه خدمات:  

در حد نیاز واحد  ( حدود 6 ساعت در هفته ) در شهر اراک

 

 

توضیحات: