دکتر حسین مظاهری (مهندسی شیمی- انرژی های تجدید پذیر)

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاونت پژوهش و فناوری  - دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

مشاوره تخصصی و خدمات صنفی و صنعتی (متخصص)

اطلاعات متخصصین

 

               دانشکده :                                        گروه آموزشی : 

               فنی و مهندسی                                       مهندسی شیمی                                           

نام :      حسین                 

نام خانوادگی:     مظاهری

تلفن :    863412252

 

 

 

 

 

آدرس الکترونیکی:

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

رتبه علمی

 

مهندسی شیمی - انرژی (انرژی های تجدید پذیر)- مهندسی واکنشهای شیمیایی

مهندسی شیمی - انرژی (انرژی های تجدید پذیر)- مهندسی واکنشهای شیمیایی

استادیار

 

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

---

 

مهندسی پتروشیمی

مهندسی پتروشیمی

---

 

 

زمینه‌های تخصصی برای ارائه خدمات:

 

 

سوابق علمی و اجرایی مرتبط:

چاپ مقالات متعدد در مورد واکنشهایی شیمیایی - تولید بیودیزل - تصفیه پسابهای صنعتی -  شبیه سازی

عضویت در هیات اجرایی همایشها و عضویت در هیات تحریریه جورنالها

 

تمایل به همکاری:

همکاری در انجام پروژه ها ، مشاوره به صورت مجری - همکار

 

برنامه زمانی برای ارائه خدمات:  

دو روز در هفته

 

توضیحات: