دکتر سعید جعفری مهرآبادی ( مکانیک )

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاونت پژوهش و فناوری  - دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

مشاوره تخصصی و خدمات صنفی و صنعتی (متخصص)

اطلاعات متخصصین

 

               دانشکده :                                                 گروه آموزشی : 

               فنی مهندسی                                       مکانیک                                           

نام :      سعید                                    نام خانوادگی:     جعفری مهرآبادی

 

تلفن :    863412252

 

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

رتبه علمی

1

 

دکتری تخصصی

استادیار

زمینه‌های تخصصی برای ارائه خدمات:

تحلیل تنش و طراحی سیستم های مکانیکی شامل:

طراحی سازه های مکانیکی و آنالیز تنش آنها

مدلسازی و تحلیل تنش در مجتمع های نفتی و گازی

انجام امور پژوهشی در زمینه تحلیل پایداری تحلیل  استاتیکی و دینامیکی سازه ها

برگزاری دوره های تخصصی تیوری طراحی و PIPING

 

 

 

توضیحات: